Kom naar de bestuursinformatieavond op donderdag 2 mei aanstaande om 17:30 in het onderwijscentrum lokaal 6, of naar onze bestuursinteresseborrel op maandag 6 mei om 17:30 in het ISCOMS huisje bij de medische faculteit voor meer informatie!

Neem voor meer informatie contact op met de nieuwe voorzitter Marieke Goodijk (+31683561473)!

Kijk voor meer uitleg over de verschillende functies onder de foto.

Secretaris
Als secretaris ben je verantwoordelijk voor diverse taken. Aan het begin van het jaar plan je de belangrijke data in voor bestuur en de organisatie. Daarnaast houd je de agenda’s bij van alle bestuursleden, houd je contact met de speciaal genodigden van het congres en ben je het aanspreekpunt voor andere (bio)medische besturen van de medische faculteit. De belangrijkste taken van de secretaris zijn het maken van de inschrijfformulieren en het beheren van de registratiebalie tijdens het congres. Ook organiseer je samen met de voorzitter de begeleidingscommissie vergadering (BCV) en coördineer je de algemene overdracht. Tot slot ben je verantwoordelijk voor onder andere het versturen van uitnodigingen en het contact onderhouden met de Vrienden Van ISCOMS (VVI’s).

Penningmeester

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het verwerken en controleren van alle geldstromen van ISCOMS. In het begin van het jaar zal je veel bezig zijn met het maken van een begroting die goedgekeurd moet worden door het UMCG. Wanneer de registratie open gaat, heb je veel contact met deelnemers over de hele wereld en help je hen met de betalingen. De deelnemers zijn altijd enorm dankbaar voor je werk. Op ISCOMS staat de penningmeester achter de balie waar hij of zij zich bezig zal houden met betalingen en terugbetalingen (refunds) van deelnemers. Bovendien regelt hij of zij dan het kasbeleid om te zorgen dat al het contante geld goed verwerkt wordt. Ten slotte ben je als penningmeester na het congres bezig met de eindafrekening waarmee je de nieuwe organisatie ook nog goed leert kennen!

Scientific Programme
De commissie Scientific Programme (SP) is verantwoordelijk voor het inhoudelijke deel van het congres. Je commissie bestaat uit 6 mensen, waarbij twee verantwoordelijk zijn voor de workshops, één voor de keynotes, één voor de pre-course en één voor de IRF (ISCOMS Research Fellowships). De pre-course is een dag speciaal voor internationale studenten om hun research skills te verbeteren en de IRF is een 2 weken durende onderzoeksstage in het UMCG waar we 30 studenten voor uitkiezen.

Als voorzitter van SP leidt je alles in goede banen in je commissie en ben je verantwoordelijk voor de abstractselectie. Daarnaast is het aan de voorzitter SP de taak om begeleiders uit het UMCG te vinden voor de sessies waarin de studenten hun onderzoek presenteren. Je organiseert de operatie en het patiëntcollege.

Sponsors & Fundraising
Het hoofddoel van de commissie Sponsors & Fundraising (S&F) is het regelen van de externe financieringen. Als voorzitter van de commissie S&F zal je je daarom verdiepen in het bedrijfsleven achter de (bio)medische wereld. Hierdoor zal je veel contact hebben met bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven en bedrijven die medische apparatuur voor ziekenhuizen leveren. Naast sponsoring van bedrijven zal je ook geld op gaan halen door middel van fondswervingen. Om goede deals met bedrijven te sluiten en goede aanvragen op te sturen naar fondsen zal je als voorzitter van S&F eerst het programma van ISCOMS moeten analyseren. Daarnaast zal je ook de businesslunch organiseren en je zorgt voor het vullen van de congrestassen, de tijdschriften en de awards.

International Contacts
Als voorzitter International Contacts (IC) ben je de voorzitter van een commissie van vijf personen. Samen met je commissie ben je verantwoordelijk voor de internationale promotie van ISCOMS en onderhoud je het contact met de deelnemers. Dit houdt in dat je ervoor zorgt dat (bio)medische studenten van over de hele wereld ISCOMS kennen, er willen komen presenteren en dat ze daadwerkelijk naar Groningen kunnen komen. Je onderhoudt contacten met belangrijke organen binnen het UMCG en de universiteit die je helpen bij het maken van een promotieplan en het maken van promotie. Daarnaast help je deelnemers met visumproblemen en onderhoud je het contact met ambassades en het ministerie van buitenlandse zaken.

 

Hosting & Logistics
Als voorzitter Hosting & Logistics (H&L) houd je je met heel veel verschillende taken bezig. Zo ben je verantwoordelijk voor alle logistiek van het congres, reserveer je alle locaties en regel je de catering tijdens congres. Verder bepaal jij de hele aankleding van het congres en heb je veel contact met het UMCG. Als voorzitter van H&L houd je toezicht op de taken van je commissieleden. Deze bestaan uit het organiseren van het sociaal programma, de huisvesting van alle deelnemers tijdens het congres en het gehele draaiboek. Verder kies je samen met je commissie de First Year Crew en regel je alle sociale activiteiten van de organisatie van ISCOMS.

 

Public Relations
Als voorzitter van de commissie Public Relations (PR) ben je verantwoordelijk voor de binnenlandse promotie en voor de huisstijl van het congres. Zo zal je contacten onderhouden met Nederlandse universiteiten, studie- en studentenverenigingen en andere organisaties maar ook met de pers. Naast het versturen van e-mails en het plaatsen van Facebook berichten is PR ook verantwoordelijk voor de trailer en de aftermovie van het congres en een publiciteitsstunt om de aandacht op ISCOMS te vestigen. Daarnaast zal je ook verantwoordelijk zijn over al het grafische design en drukwerk zoals posters, banners, flyers en het abstractboek maar ook voor de merchandise, congrestas en kleding voor de organisatie van ISCOMS.

 

Research & Development
De commissie Research & Development (R&D) is vooral verantwoordelijk voor het verbeteren en innoveren van het congres. Dit betekent eerst heel veel brainstormen aan de hand van de evaluaties van het vorige congres. Daarna ga je met je commissie bedenken hoe dit het beste toegepast kan worden in de organisatie van het aankomende congres en het congres zelf.

Daarnaast onderhoud je als voorzitter van R&D het contact met partnercongressen in het buitenland. Verder verzorg je samen met je commissie de website en de ISCOMS applicatie. Als laatste ben je samen met je commissie verantwoordelijk voor het goede doel. Dit doel kies je samen en de door het jaar heen kan je allerlei activiteiten organiseren om geld in te zamelen.